26 shows, 5 months ago
монголчуудын тухай подкаст
100 shows, a month ago
Fragen der Zeit. Forscher im Porträt. Einblicke in die Wissenschaft. Im Podcast zur Sendung Hörsaal auf Deutschlandfunk Nova.
20 shows,
த சுய் வகுப்பு—தமிழ் மூலம் சீனம் கற்றுக்கொடுத்த பாடம். த சுய் என்பவரும் அவரது நண்பர்களும் சீன மொழியைக் கற்றுக் கொடுக்கும் காணொளி நிகழ்ச்சி. சீனாவில் புதிதாகவும் பிரபலமாகவும் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களையும், வார்த்தைகளையும் இந்த சுவையான நிகழ்ச்சி மூலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
6 shows,
I nostri podcast didattici: ITALIANO e GRAMMATICA
39 shows, a year ago
DeRose é o sistematizador do DeRose Method. Professor Doutor Honoris Causa pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, Notório Saber pela Faculdade Pitágoras, pelas Faculdades Integradas Teresa d'Ávila e pelas Faculdades Integradas Coração de Jesus. Diplomado pela ADESG - Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Comendador por várias entidades culturais e humanitárias. Grão-Mestre da Ordem do Mérito das Índias Orientais (de Portugal), Grão-Colar da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, Comendador Grão-Colar da Ordem do Mérito Cruz do Anhembi. Membro do CONSEG - Conselho de Segurança dos Jardins e da Paulista. Membro da Pró-Monarquia. Membro do Rotary Clube São Paulo. Membro ativo do Grande Oriente do Brasil. Conselheiro Emérito da Ordem dos Parlamentares do Brasil. Grande Oficial da Ordem dos Nobres Cavaleiros de São Paulo. Condecorado pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Casa Militar do Estado de São Paulo, Câmara Municipal, Associação Paulista de Imprensa, Exército Brasileiro, Comando da Polícia Militar, Defesa Civil, Rotary International, Câmara Brasileira de Cultura, OAB, Justiça Militar da União e ABFIP ONU.
14 shows, 2 years ago
The Entrepreneur Drinks Podcast is a show produced by Entrepreneurs on Friday afternoon, after a work week we get together to discuss problems facing entrepreneurs over a few adult beverages.
3 shows, a month ago
Podcast des Integralen Forums. Inwieweit ist die integrale Perspektive alltagstauglich, und was bringt sie im Hinblick auf aktuelle Themenstellungen, wie sie uns täglich in den Medien begegnen? Michael Habecker und Dennis Wittrock sprechen (mit Gästen) regelmäßig über aktuelle Themen, die die Welt und uns bewegen. Sie bieten ihre Überlegungen und Analysen vor dem Hintergrund der integralen Theorie und Praxis des amerikanischen Philosophen Ken Wilber an und diskutieren wie dieser Ansatz hilfreich zum Verständnis und zur Lösung komplexer Probleme sein kann. || Produktionsleitung: Thomas Kabel || || Audio: Michael Freiwald || Sprecherin: Stefanie Tangeten-Wittrock || ** www.integralesforum.org **
39 shows, a month ago
Der Kurs bringt Ihnen nicht nur die Sprache, sondern auch die Lebensart der Franzosen näher. Die Sendereihe führt durch Frankreich und verbindet so den Sprachkurs mit der Landeskunde. Machen Sie mit! Wir wünschen: Bon courage!
20 shows, a month ago
Learn what's really going on in the stock market! No gimmicks. Just facts. Every day we chart the overall market, the SP500 and the NASDAQ, plus Gold. In just a few short minutes, you can update yourself on what is actually taking place in the market. At the end of every week, we give you an overview of what happened over the last five days and what's on the calendar for the next trading week.
1 shows, 4 years ago
Mada hii inazunguzia kisa cha kusisimua cha mwanamke mwenye subra.
136 shows,
觉得节目不错,请关注我们。 向你的朋友分享、推荐我们的节目吧,让《观复嘟嘟》传播的更广... 在此,向你道谢。 --马未都
50 shows, a month ago
👊🙏♥
15 shows, 2 months ago
OMNIA is a podcast dedicated to all things Penn Arts & Sciences. Listen to insights and perspectives from the home of the humanities, social sciences and natural sciences at The University of Pennsylvania.
293 shows,
한글운동가로 활동해 온 인기 방송진행자 정재환 박사가 영어공부 삼매경에 빠졌다? 생각을 영어로, 내가 디자인하는 나의 영어스피킹. 조건 없는 평생 무료 영어 박기범 강사와 함께 정복해 보세요. - 햇살, 공기, 바람, 그리고 생명. 세상에서 가장 소중한 것은 모두 무료 - 한국의 칸아카데미 khanacademy 햇살, 공기, 바람, 생명, 사랑..... 세상에서 가장 소중한 것들은 모두 무료... 평생무료영어 "한마디로닷컴" 유료강의가 전혀 없는 무제한 무료영어 사교육비 절감과 교육복지를 위한 소셜벤처입니다.
47 shows, a month ago
Kommunikations-Tipps zum Kennenlernen und Auffrischen. Nützliche Gedanken zu Souveränität, Überzeugungskraft, Körpersprache, Motivation, Manipulation und Einfluss.
26 shows, 5 months ago
Learn Spanish as you understand spoken Spanish and improve your language skills! This is a series of practice materials for beginners who want to understand conversational Spanish and improve their Spanish speaking skills for their careers and real life. If it all sounds like “mumbo jumbo” when a Spanish speaker talks to you, and you would like to change that while you improve your Workplace Spanish skills, then, this podcast is for you. It is a learning tool with practice materials for those who already know a little about the basics, but struggle to understand when native Spanish speakers talk to them, or when they hear them speak on television or in movies.
1 shows, 3 years ago
Sound Designer
33 shows, a month ago
Global, a podcast brought to you by IRI, is not your usual foreign policy podcast. Each 45-minute episode dives into one country’s history, current events and prospects for a democratic future. Our dynamic hosts interview top country experts, including heads of state, elected officials, foreign policy analysts, journalists, and on-the-ground activists. Whether you’re a foreign policy expert learning about a new country in your portfolio or a world traveler looking for your next destination, Global provides unique context from all corners of the world. If you’d like to request a country or contact our hosts, email us at podcast@iri.org or tweet us @IRIGlobal.
16 shows,
Podcast sobre educación, estrategias de enseñanza, vivencias de un profesor, experiencias en las aulas, libros y consejos para hacer mejores clases. Hola, me llamo Cristian Orozco, Profesor de Lenguaje y Comunicación hace diez años. Soy un apasionado por la educación, la enseñanza y las buenas causas.
3 shows, 2 years ago
Escucha las emisoras de El Salvador online, streaming en vivo, Podcast, canales de música 24/7 y minisitios.
12 shows, 8 months ago
Selmer gir deg innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter ved alle læresteder.
1 shows, a year ago
En este audio se encontrara un tema que aborda las ''Problemáticas en la educación de México'' además de encontrar las soluciones que se deben lograr, así como los criterios del locutor.
41 shows, 3 years ago
Ajudo profissionais alcançarem resultados mais altos, em suas carreiras técnicas, impactando através do compartilhamento do meu conhecimento.
40 shows, 2 months ago
Bilim Kazan, Biz Kepçe
31 shows, 3 years ago
Podcast by Luiz Rafael (Programa Japonês Online)
0 shows, 10 months ago
Este podcast está 100% dedicado a empujarte a hacer algo para alcanzar tus sueños. ¡¡No será fácil, será una joda y muchas veces querrás tirar la toalla pero no olvides que lo que fácil comienza, fácil termina.!! No existen razones suficientes para abandonar tus sueños. #UnoPorCientoMejor
62 shows, 2 months ago
Direct from Italy! Follow the adventures of two Americans living and running a villa in Puglia, Italy, and learn all about Italian the culture, people, food and fun. Every week, we’ll share our lives with you and what life in Italy is really like especially for two Americans. From Italian recipes to travel in Italy to interviews with others who share the same Italian spirit, we’ll cover it all. So come along for the ride and discover that life is better when you put a little Italian into it.
26 shows, 2 years ago
LetGo Hello is here to support your journey. Your host Mark Stilwell interviews thoughtful, clever, provocative, and noteworthy people, across disciplines to get a big picture perspective of what it means to live a fulfilling life. We delve into topics including, courage, purpose, personal finance, human behavior, mindfulness, connection, communication, and becoming more influential. Check us out on the web at: www.letgohello.com Facebook and Twitter: /LetGoHello @LetGoHello Let go of what’s been holding you back…because this is YOUR journey.
88 shows, a month ago
A changing climate presents humanity with only one option: adapt. Join your host, Doug Parsons for America's leading podcast on climate change - America Adapts! Each week, Doug sits down with thinkers, scientists, activists, policymakers, and journalists to discuss the tough questions facing this country and the world as we confront humanity's greatest challenge. Question your assumptions, refresh your perspective, and become part of the climate movement that will determine our planet's future, right here on the America Adapts podcast.
100 shows, a month ago
Karl der Große, die Nürnberger Prozesse, Boat People und Flüchtlinge: Was hat Gestern mit Heute zu tun? Wie Vergangenheit und Zukunft miteinander zusammenhängen, erfahrt ihr in Eine Stunde History.
5 shows, 2 years ago
Podcast da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil
32 shows, 10 months ago
Welcome to SWIFT Unscripted. SWIFT podcasts gives you the listener the opportunity to hear the inside story and be part of the conversation about All Means All with leaders in the field of inclusive education and schoolwide transformation.
10 shows, 8 months ago
Our mission at Psychedelic Times is to share the latest news, research, and happenings around the study of Psychedelics as tools of healing, recovery, therapy and spiritual growth. We are passionate about the incredible potential that psychoactive medicines such as Marijuana, Cannabis, Ayahuasca, MDMA, LSD, Iboga, Ibogaine, Psilocybin, DMT and 5-MeO-Dmt present to humanity, and are excited to share that passion with you.
100 shows, a month ago
Welcome to Sounding Off! Rick Beato's weekly podcast featuring interviews with known and unknown artists, composers, musicians and performers.
100 shows, 2 years ago
Franck Scipion, autor del blog LifestyleAlCuadrado.com , entrevista a los emprendedores digitales de habla hispana de mayor éxito. Estos “espíritus libres” te contarán el qué, el por qué y el cómo han logrado posicionarse como auténticos expertos en cada uno de sus nichos. Unas historias inspiradoras e instructivas ya que los entrevistados se desnudan en el Podcast para revelar sus secretos más íntimos sobre blogging, estrategias de venta que funcionan, cómo diseñar un negocio online al servicio de tu Lifestyle, con un especial foco en la automatización del negocio con la venta de infoproductos y productos digitales mediante sistemas 24*7*365 escalables. No dudes en tomar nota en cada episodio. Sabrás cómo transformar tu blog en un verdadero negocio y por fin vivir la vida que quieres.
35 shows, a month ago
The Intalere Quality Podcast Series features conversations with experts, specialists and champions to strengthen and support the listeners’ knowledge base on a multitude of key quality and patient safety topics challenging organizations today.
0 shows,
Using these short topical modules from the BBC Russian Service, this podcast will help you learn the English language. Updated weekly.
14 shows, 3 years ago
Should you study grammar? Is reading important? Are you motivated enough? Rebecca at Love Learning English discusses all things language and English learning related. Sharing tips and advice to make the most out of your language learning journey.
6 shows, a month ago
This is a weekly lesson review for Pagoda PBA Business English students. We will review vocabulary, have some practice dialogs and short news and business tip of the week. Any questions please feel free to contact me at pagodapba@gmail.com and all transcripts are available on http://pbaenglish.blogspot.com Brought to you by 41 Korea Trading. Producer: Joon Kang, Associate Producer: Mi Kyeong Son. Intro and Outro music is “Best Of Me” by Cherry Teresa available on “Igloo Nation Compilation”, please check visit her website www.cherryteresa.com
25 shows, a year ago
Premiering September 18, 2016, Witch Hunt explores history's most infamous witch hunts (literal and metaphorical). Season one examines the Salem Witch Trials.
100 shows, a month ago
This is a podcast dedicated to answering your questions about mental health, anxiety, depression, relationships, sex, and life WITHOUT psychobabble BS. I am Dr. Robert Duff, a psychologist from Southern California, but I'm also a regular dude who legitimately wants to help out. I wrote the best selling books Hardcore Self Help: F**k Depression and Hardcore Self Help: F**K Anxiety. Those are available at http://hardcoreselfhelp.com
100 shows, a month ago
Sexology podcast untangles the science of sex and pleasure. Each week, Dr. Nazanin Moali interviews experts, psychologists and researchers to explore the most intriguing findings in psychology of sex and intimacy. Sexology podcast will give you insight into all that you have ever wanted to know about sex but were afraid to ask. Join us in this weekly journey to examine sexuality and pleasure from a scientific perspective.
72 shows, 2 months ago
A podcast for early career psychologists. If you're looking for inspiration and motivation in your psychology career, you're in the right place. Amy Felman interviews psychologists from diverse fields with all levels of experience as they share their journeys, challenges and career breakthroughs that have led them to where they are today. Tune in and discover how we all wear it differently.
76 shows, 2 months ago
Please visit us at blinkist.com/simplify to see our new podcast, Simplify!
82 shows, a month ago
This is a podcast about the field of Behavior Analysis. Each episode will feature an interview with a Behavior Analyst where we discuss a specific topic in the field of Applied Behavior Analysis. Some of these topics include functional behavioral assessment, treating severe behavioral disorders such as aggression and self-injurious behavior, acceptance and commitment therapy (ACT), behavioral ethics, autism treatment, parenting, and the history of Applied Behavior Analysis.
100 shows, a month ago
The View from the Top podcast is a world-class podcast created for men interested in living a life of success and significance. In this weekly podcast, hosts Aaron Walker and Danny "Sunshine" Bauer interview men in the Iron Sharpens Iron Masterminds facilitated by Aaron Walker. Guests share entrepreneurial insights and success stories from working in a mastermind. This show is for men interested in being successful businessmen, intentional husbands, and better friends. Men should come here regularly for inspiration and to get to the amazing guys at The View from the Top. Each episode is 20-30 minutes perfect for your commute, workout, and making your chores at home more enjoyable! Aaron Walker has been in a mastermind with Dave Ramsey, Dan Miller, and Ken Abraham for more than a decade and now he wants to share what he has learned with you, the listener.
877 shows, a month ago
America's best podcast for learning how today's top business owners Think, Act, & Achieve. Onward Nation is a five-day-a-week podcast hosted by Stephen Woessner, CEO of Predictive ROI. Business owners share the most influential lessons learned throughout their careers, including insights into their daily habits, their most vital priorities that have contributed to their business and personal success, and the most challenging time or situation that could have devastated or even ruined their businesses or careers. Business owners share their "recipes for success" including those systems they wish they had put into practice inside their business when first starting out. Each episode concludes with guests sharing two or three practical and tactical strategies they would recommend to brand new business owners in order to best ensure success in their new business and careers. Onward Nation provides business owners with the strategies and tactical step-by-step "recipe" that will help anyone make their business more systematic, predictable, measurable, and repeatable.
44 shows, 2 months ago
The Global Leadership Summit Podcast brings world-class leadership training to your smartphone, tablet and computer! In this twice-monthly podcast, you will learn from the world’s top leadership experts as they share insight on topics such as self-leadership, vision and organizational growth. With fresh, actionable and inspiring content, The GLS Podcast is the perfect resource for leaders on-the-go.
185 shows, a month ago
Acá comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro.
3 shows,
Nesta série eu falo sobre o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Linguagem, alfabetização, letramento, e as descobertas da neurociência aplicadas na Educação são os principais temas.