126 shows,
"Yenilen" hükmü geldi! Kur'ân-ı Kerîm'e farklı bir pencereden yepyeni bir anlayışla bakma ve değerlendirmeye çalışma süreci başladı! Kur'ân-ı Kerîm'de sürekli dikkat çekilen "Atalarınızın, babalarınızın izi üzerindeyseniz, ya onlar yanlış izdeler ise!" uyarısı bu Mucize BİLGİ kitabını en baştan ele almamı zorunlu kıldı! İşte böylece de; "B" harfinin işaret ettiği anlam ışığında âyetler ele alınırsa, Kur'ân-ı Kerîm'i nasıl anlayabilirim; çalışması meydana geldi. Kur'ân-ı Kerîm, her devir insanına Hakikate/hakikatine giden yolu göstermek için hitap ettiğine göre; bildirilen gerçeği, çağımız realiteleri ışığında ve eşliğinde nasıl anlamalıyım, çalışmasıdır bu! Binlerle sene öncesinde oluşmuş ve detayları asla bilinmeyen olayların bu çağın ya da gelecek çağların insanına nakledilmesindeki amacı açıklama çalışmasıdır bu, diğer yandan. Ayrıca en önemlisi, birbirinden kopuk olaylar, hükümler, fermanlar ve tanrının buyrukları olarak anlayışımıza sunulan bu mucize BİLGİ'deki bütünlük noktası nedir ve "İnsan"ı neden ilgilendirmektedir, çalışmasıdır. AH

EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

1. FÂTİHA SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:12)

2. BAKARA SÛRESİ - 1-75
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

2. BAKARA SÛRESİ - 76-150
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

2. BAKARA SÛRESİ - 151-223
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

2. BAKARA SÛRESİ - 224-286
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

3. ÂL-U İMRAN SÛRESİ - 1-63
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

3. ÂL-U İMRAN SÛRESİ - 64-136
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

3. ÂL-U İMRAN SÛRESİ - 137-200
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

4. NİSÂ’ SÛRESİ - 1-93
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

4. NİSÂ’ SÛRESİ - 94-176
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

5. MÂİDE SÛRESİ - 1-50
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

5. MÂİDE SÛRESİ - 51-120
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

6. EN’AM SÛRESİ - 1-93
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

6. EN’AM SÛRESİ - 94-165
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

7. A’RAF SÛRESİ - 1-69
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

7. A’RAF SÛRESİ - 70-147
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

7. A’RAF SÛRESİ - 148-206
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

8. ENFÂL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

9. TEVBE SÛRESİ - 1-59
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

9. TEVBE SÛRESİ - 60-129
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

10. YÛNUS SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

11. HÛD SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

12. YÛSUF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

13. RA’D SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

14. İBRAHİYM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

15. HİCR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

16. NAHL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

17. İSRA’ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

18. KEHF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

19. MERYEM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

20. TÂHÂ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:2)

21. ENBİYÂ’ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

22. HAC SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

23.MU’MİNÛN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

24. NÛR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

25. FURKAN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

26. ŞU’ARÂ’ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

27. NEML SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

28. KASAS SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

29. ANKEBÛT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

30. RÛM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

31. LUKMÂN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

32. SECDE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

33. AHZÂB SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

34. SEBE’ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

35. FÂTIR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

36. YÂSİYN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

37. SÂFFÂT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

38. SÂD SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

39. ZÜMER SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

40. MU’MİN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

41. FUSSİLET SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

42. ŞÛRÂ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

43. ZUHRUF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

44. DUHÂN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

45. CÂSİYE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

46. AHKAF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

47. MUHAMMED SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

48. FETH SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

49. HUCURAT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

50. KAF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

51. ZÂRİYAT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

52. TÛR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

53. NECM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

54. KAMER SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

55. RAHMÂN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:1)

56. VÂKI’A SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

57. HADİYD SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

58. MÜCÂDELE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

59. HAŞR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

60. MÜMTEHİNE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

61. SAFF SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

62. CUMU’A SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

63. MÜNAFİKUN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

64. TEĞÂBUN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

65. TALÂK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

66. TAHRİYM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

67. MÜLK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

68. KALEM SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

69. HAKKA SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

70. ME’ARİC SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

71. NÛH SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

72. CİNN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

73. MÜZEMMİL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

74. MÜDDESSİR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

75. KIYAMET SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

76. İNSAN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

77. MÜRSELÂT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

78. NEBE’ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

79. NÂZİ’AT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

80. ‘ABESE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

81. TEKVİYR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

82. İNFİTÂR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:13)

83. MUTAFFİFİYN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

84. İNŞİKAK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:11)

85. BURÛC SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:11)

86. TÂRIK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:7)

87. A’LÂ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:10)

88. ĞÂŞİYE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:11)

89. FECR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:0)

90. BELED SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:9)

91. ŞEMS SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:8)

92. LEYL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:8)

93. DUHA SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:6)

94. İNŞİRAH SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

95. TİYN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

96. ‘ALAK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:10)

97. KADR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

98. BEYYİNE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:10)

99. ZİLZÂL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

100. ‘ADİYAT SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:6)

101. KARİ’A SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:5)

102. TEKÂSÜR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

103. ‘ASR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

104. HÜMEZE SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:6)

105. FİYL SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

106. KUREYŞ SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

107. MÂÛN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

108. KEVSER SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

109. KÂFİRÛN SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

110. NASR SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

111. TEBBET SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

112. İHLÂS SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:4)

113. FELAK SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)

114. NÂS SÛRESİ
6/3/2011, 5:00:00 PM
duration(0:0:3)